Oferta

Kompleksowe usługi księgowo-rachunkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura rachunkowego, prowadzonego przez Krystynę Dąbrowską.

Księgi Handlowe

Zajmujemy się  opracowywaniem i wdrażaniem zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, a także prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zapewniamy nadzór nad prawidłowością dowodów księgowych (formalną i rachunkową) oraz  sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych.

Podatkowa Księga Przychodów i rozchodów

Oferujemy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • sporządzanie dokumentacji i wniosków kredytowych

Ryczałt

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie Ewidencji Przychodów, weryfikację prawidłowości dowodów księgowych oraz  prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia. Obliczamy  zryczałtowany podatek dochodowy i  sporządzamy roczne zeznania podatkowe.

VAT

Prowadzimy  ewidencję dostaw i nabyć towarów i usług ( również wewnątrzwspólnotowe).  Weryfikujemy prawidłowości dowodów księgowych dla potrzeb VAT, obliczamy podatek VAT oraz sporządzamy deklaracje(również VAT-UE).

Rozliczenia z ZUS, kadry i płace

W ofercie znajduje się:

 • realizowanie obowiązków Klienta wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetowego Płatnika Plus
 • sporządzanie dokumentacji oraz doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników, naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie składek wobec ZUS, sporządzanie deklaracji okresowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych wobec Urzędu Skarbowego ( PIT-4, PIT-11, itd.)

Ponadto sporządzamy rozliczenia roczne  PIT  dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.